Aktualności

Zobacz wszystkie
15 lipca 2021

Blisko 100 tys. złotych dla Domu Narodowego

W środę 14 lipca ogłoszono wyniki konkursu grantowego Konwersja cyfrowa domów kultury. Do udziału w Konkursie zgłoszono 1221 wniosków, z czego 1006 przeszło pozytywnie ocenę formalną. Ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają łączne dofinansowanie w kwocie 26 430 500 złotych. Ponad 26 milionów złotych trafi do 200 domów, centrów i ośrodków kultury. Granty zostaną przeznaczone na kompleksowe szkolenia oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online. Wśród dofinansowanych instytucji znalazł się Cieszyński Ośrodek Kultury "Dom Narodowy", który zdobył 92.300 zł na realizację projektu "Dostępni. COK w sieci kultury".
 
"Projekt jest pokłosiem zmian w Cieszyńskim Ośrodku Kultury zapoczątkowanych udziałem w programie Narodowego Centrum Kultury "Zaproś nas do siebie 2019". Jego bezpośrednim celem jest przygotowanie pracowników Cieszyńskiego Ośrodka Kultury "Dom Narodowy" do kolejnych etapów przeniesienia działalności kulturalnej do sieci i udostępnienia oferty edukacyjnej i animacyjnej w Internecie. Związana z tym jest konieczność doposażenia instytucji w sprzęt niezbędny do przygotowywania i realizacji transmisji on-line organizowanych wydarzeń, do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w sposób cyfrowy. Dzięki otrzymanej dotacji wymieniony zostanie również zużyty sprzęt komputerowy pracowników merytorycznych" - mówi Adam Cieślar, dyrektor Domu Narodowego.
 
Powrót