Aktualności

Zobacz wszystkie
08 czerwca 2021

Lokalnie-kulturalnie - wyniki

Druga edycja konkursu małych grantów „Lokalnie – Kulturalnie”, realizowanych przez Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy” rozstrzygnięta! W tym roku dofinansowanie otrzymały aż cztery projekty.

Konkurs zakładał wsparcie dofinansowaniem w kwocie do 1000 złotych wydarzeń kulturalnych, zaproponowanych przez mieszkańców, które zostaną zrealizowane na terenie Cieszyna w roku 2021. W tym roku pula do podziału wynosiła trzy tysiące złotych. Nabór wniosków trwał od 15 marca do 15 maja. Grant otrzymały cztery projekty. „Śladami Księżnej Jadwigi Cieszyńskiej” to projekt złożony przez Koło nr 6 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, mający na celu przybliżenie postaci księżnej mieszkańcom Cieszyna. „Pocztówka z Cieszyna” to wystawa fotografii stworzonej przez obcokrajowców, mieszkających w naszym mieście. Autorami tego projektu są Agnieszka Filary i Aleksander Górny. Kolejny projekt to pomysł Koła Gospodyń Wiejskich „Cieszynianka” z Marklowic o nazwie „Zielone inspiracje – Ogród w słoiku”, który zakłada przeprowadzenie warsztatów artystycznych. Ostatni z dofinansowanych projektów to cykl wystaw „Cieszyn i nie tylko”, zaproponowany przez Piotra Brodę.

3000 złotych rozdysponowano w następujący sposób:

  • „Cieszyn i nie tylko” – 360 zł,
  • „Pocztówka z Cieszyna” – 850 zł,
  • „Śladami Księżnej Jadwigi Cieszyńskiej” – 1000 zł,
  • „Zielone inspiracje – Ogród w słoiku” – 790 zł.

Kwoty dofinansowania były uzależnione od punktacji poszczególnych wniosków a także możliwości realizacji działań przez COK. Jeden z wniosków nie może być realizowany, ze względu na sprzeczność z przepisami prawa.

Powrót