Pracowania Malarstwa i Rysunku

Celem zajęć jest rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych, wyzwalanie kreatywnej postawy, uwrażliwienie na piękno różnorodnych zjawisk, zarówno przyrodniczych jak i społecznych; dostrzeganie form oraz bogactwa barw w naturze; rozwijanie wyobraźni, twórczej postawy oraz ekspresji plastycznej, rozwijanie umiejętności posługiwania sie różnorodnymi technikami plastycznymi; budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy. Uczestnicy biorą udział w konkursach. Swoje prace prezentują również na wystawach.

Instruktorem zajęć jest absolwentka Instytutu Sztuki Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie Aleksandra Mazur-Wilk.

PRACOWNIA MALARSTWA I RYSUNKU

 • ŚRODY
  - godz. 10.00 – 12.00 seniorzy
 • ŚRODY, CZWARTKI
  - godz. 16.00 – 17.00 grupa I, II dzieci,
  - godz. 17.00 – 18.00 grupa III, IV dzieci,
  - godz. 18.00 – 20.00 młodzież i dorośli

ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE 13.09

 • godz. 10.00 seniorzy, godz. 16.00 – dzieci
 • godz. 16.30 dorośli