Taniec Żydowski

Uczestnicy zajęć poznają podstawy tańców izraelskich, żydowskich, chasydzkich i jemeńskich.
Warsztaty tańca żydowskiego prowadzi Dorota Herok.

zajęcia organizacyjne - 10.09.2021 r. godz. 16.30