Instrumenty Dęte

Zapraszamy na naukę gry na instrumentach dętych. 
Dni spotkań do ustalenia podczas zajęć organizacyjnych.

ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE 2 WRZEŚNIA, GODZ. 16.00